FESTOOL FINANSOWANIE PLUS- SAME KORZYŚCI

15-09-2022

CO TO JEST FINANSOWANIE PLUS?

Festool FinansowaniePLUS pozwala fachowcom prowadzącym działalność gospodarczą kupować produkty Festool przy niskich miesięcznych kosztach stałych. Minimalna kwota finansowania wynosi 1000,00 PLN plus VAT. Dzięki bezpłatnej Gwarancji all-inclusive* Festool w okresie finansowania nie pojawiają się nieprzewidywane dodatkowe koszty. Pożyczkobiorca od samego początku jest właścicielem finansowanych produktów i może używać ich w swojej codziennej pracy, również po zakończeniu okresu finansowania. Finansowanie jest realizowane przez uczestniczącego w programie Dystrybutora i firmą Siemens Financial Services.

KTÓRE PRODUKTY PODLEGAJĄ FINANSOWANIU?

Cały asortyment maszyn, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych Festool podlega finansowaniu w ramach Festool FinansowaniePLUS przez Dystrybutora biorącego udział w programie. W przypadku materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia jest to do 30% wartości finansowania.

SYMULACJA FINANSOWANIA

1. Kto ustala cenę produktów?

Ceny podane na stronie internetowej Festool, w broszurach i cennikach są niezobowiązującymi zaleceniami cenowymi. Wszystkie przykładowe ceny podane w ramach Festool FinansowaniePLUS, takie jak koszty miesięczne i pozostała kwota, opierają się na cenach zalecanych przez Festool bez podatku VAT. Dystrybutorzy Festool ustalają własne ceny sprzedaży, a więc tylko oni mogą przedstawić Ci konkretną ofertę finansowania. W każdym przypadku finansowanie odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie zawarcia umowy. Obowiązuje kwota minimalna finansowania 1000,00 PLN plus VAT. Finansowanie jest uzależnione od pozytywnego wyniku weryfikacji zdolności kredytowej oraz akceptacji umowy przez Siemens Financial Services.

2. Gdzie można dokonać przykładowej kwoty finansowania?

Cała symulacja jest możliwa pod adresem- FESTOOL Finansowanie+

PAMIĘTAJ! Ostateczne ceny i raty ustala dystrybutor. 

CZY WSZYSCY KLIENCI MOGĄ ZAWRZEĆ UMOWĘ O FINANSOWANIE? 

Festool Festool FinansowaniePLUS dotyczy wyłącznie klientów komercyjnych i firm, a nie osób prywatnych. Aby zawrzeć umowę o finansowanie, potrzebna jest zgoda partnera finansowego Siemens Financial Services. W przypadku złożenia wniosku, partner finansowy sprawdza zdolność kredytową. Dystrybutor pomoże Ci złożyć wniosek.

CCZY W PRZYPADKU FESTOOL FINANSOWANIE PLUS OBOWIĄZUJE KWOTA MINIMALNA?

Tak, minimalna kwota finansowania wynosi 1000,00 PLN plus VAT.

W przypadku zakupu narzędzi w systemie FESTOOL Finansowanie Plus gwarancja 36 miesiące również obowiązuje. Jednak należy pamiętać o zarejestrowaniu narzędzi w aplikacji Festool Work lub przez stronę internetową pod adresem- MyFestool

1. Kto zajmuje się rejestracją maszyny Festool w Gwarancji all-inclusive*?

Maszyny rejestruje się samodzielnie za pośrednictwem konta MyFestool: www.festool.pl/serwis/rejestracja
Należy zaznaczyć, że narzędzie zostało sfinansowane. Potwierdzenie rejestracji otrzymasz na podany adres email, a Certyfikat Gwarancji będzie dostępny na koncie MyFestool.

Po rejestracji informacje dotyczące narzędzi i inne są dostępne online na osobistym koncie klienta MyFestool: www.festool.pl/myfestool

2. Co zrobić, gdy konieczna jest naprawa?

Narzędzia Festool wyróżnia wysoka jakość i długa żywotność.
Jeżeli mimo to konieczna będzie naprawa, możesz ją zlecić szybko i łatwo poprzez konto klienta MyFestool i skorzystać z bezpłatnego odbioru i najkrótszych czasów naprawy: www.festool.pl/myfestool. W ramach Gwarancji all-inclusive* nie ponosisz żadnych kosztów napraw w ciągu 36-miesięcznego okresu finansowania. ** Dystrybutor Festool również może zlecić nam naprawę. Należy jednak pamiętać, że może to prowadzić do dłuższych przestojów i że Dystrybutor może pobierać opłatę administracyjną.

* Gwarancja all-inclusive dotyczy wszystkich narzędzi Festool, zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu. Obowiązują warunki Gwarancji Festool, dostępne na stronie www.festool.pl/serwis.
** Kompleksowa naprawa gratis dotyczy także akumulatorów i ładowarek, jednak nie obejmuje pozostałego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, samodzielnie zdemontowanych urządzeń oraz uszkodzeń wynikających z użycia niezgodnego z przeznaczeniem, użycia nieoryginalnych części oraz stałego użytkowania powodującego silne zużycie eksploatacyjne przy trwałym, ponadprzeciętnym obciążaniu urządzenia.

 

3. Co należy zrobić w przypadku kradzieży narzędzia?

Należy natychmiast zgłosić kradzież na policję, a w ciągu pięciu dni poinformować Dystrybutora Festool. Przeprowadzi on procedurę w Festool w Twoim imieniu i zamówi urządzenie zastępcze. Wymagane jest do tego zgłoszenie na policję oraz certyfikat gwarancji. Po uzyskaniu zgody i po wniesieniu wkładu własnego w wysokości 560 PLN netto (bez VAT) w ciągu kilku dni Dystrybutor dostarczy Ci nowe narzędzie.

Dla produktów kategorii Power Station obowiązuje inna kwota wpłaty własnej w wysokości 4.500 PLN netto (bez VAT).

4. Co się dzieje po 36 miesiącach?

Od samego początku jesteś właścicielem finansowanych produktów Festool i możesz korzystać z nich w swojej pracy.